HÄLSOSAMVERKSAMHETEN IN ENGLISH www.swedishhealth.se

HUR METODEN INTEGRERAS

1. Presentation för personalansvarig

 • Hur metoden vuxit fram ur behovet att minska sjukskrivningarna
 • Hur de positiva erfarenheterna blivit ett arbetssätt
 • Hur de anställda kan inspireras och motiveras att ta ansvar för sin hälsa

2. Presentation för arbetsgruppen

 • Varför görs en Hälso-Inventering. Frågor & svar
 • Hälsofigur och frågeformulär fylls i
 • Gruppen får praktiska tips och råd gällande egenvård

3. Hälsofigur och frågesvar avläses och tolkas

 • Med hjälp av frågorna och den ifyllda figuren kan tecken på ohälsa avläsas
 • Frågesvaren ger vägledning om lämpliga åtgärder

4. Åtgärdsförslag utarbetas & presenteras

 • Åtgärdsförslag utarbetas för individ och arbetsgruppen
 • Åtgärdsförslagen presenteras, diskuteras och godkänns av personalansvarig
 • Beslut om åtgärder individuellt och/eller i grupp.
 • Planering för styrketräning, stresshantering, rådgivning mm allt efter behov.

5. Presentation för personalen

 • Information om de åtgärder som föreslagits
 • Varför vissa slussas vidare och hur detta gagnar gruppen som helhet

6. Slussning till åtgärder

 • De individuella programmen och gruppträning startar
 • Korrigering av åtgärder om behov uppstår

7. Uppföljning

 • Sammanställning av åtgärder och resultat
 • Hur resultaten haft invekan på såväl grupp som individ
 • Arbetspärm för återkommande "Hälso-Inventeringar"

INTEGRERA
HÄLSO-INVENTERINGEN 
i verksamheten så är grunden lagd för ett kontinuerligt hälsoarbete

 

BOKA TID
för genomgång av
metoden som tydliggör individens och
arbetsgruppens behov

xhtml    css