HÄLSOSAMVERKSAMHETEN IN ENGLISH www.swedishhealth.se

Kostnader

BASPAKET
  • Hälso-Inventering 
  • Individuella åtgärdsförslag
  • Förslag gruppåtgärder: Träning - stresshantering m m
  • Rådgivning gällande enklare självträning - hela gruppen
+
TILLÄGG 1
  • Inventering av befintliga resurser  tex lokaler - träningsmöjligheter - massör - stresshantering m m
+
TILLÄGG 2
  • Personalansvarig lär sig använda Hälso-Inventeringen för kontinuerligt hälsoarbete.

 

Metoden är nu inegrerad!

 

PRISNIVÅER
1. 
Upp till 20 personer 500:- / anställd. Mer än 20 personer, offert baserad på önskemål och gruppens storlek.

2. Offert baserad på önskemål, gruppens storlek och genomgång av resurser.

3. Offert för inventering och integrering.
Arvode 1200:- / tim alt dagsersättning 10000:-

BOKA TID FÖR GENOMGÅNG AV ARBETSGRUPPENS BEHOV

xhtml    css