HÄLSOSAMVERKSAMHETEN IN ENGLISH www.swedishhealth.se

Rådgivning

Organisationer och företag

I samband med Hälso-Inventering ingår rådgivning för såväl grupper som individer. Denna rådgivning utformas efter arbetsledarens önskemål och gruppens behov.

Individuell rådgivning vid fibromyalgi

Rådgivning och individuella samtal ges till patienter med fibromyalgi. Individens behov tydliggörs med hjälp av en Hälsofigur och specifika frågor. Utifrån svaren utarbetas en personlig strategi som avser att leda mot ett tillfrisknande. Slussning sker till läkare och terapeuter vid behov.

En handbok är under utarbetning för att underlätta för de som besväras av fibromyalgi.

KUNSKAP OCH INSIKT 
om det egna tillståndet
är vägen mot
TILLFRISKNANDE

xhtml    css