HÄLSOSAMVERKSAMHETEN IN ENGLISH www.swedishhealth.se

Stresshantering

I samband med Hälso-Inventering anordnas kurser i stresshantering.

Grupper

Deltagarna lär sig tolka egna stressignaler och hur de kan hantera sin stress i vardagen. Kursen innehåller såväl teori som praktiska övningar och utarbetas efter gruppens behov.

Individuellt

Vid behov ges individuell rådgivning i stresshantering. Strategier, med en kognitiv inriktning, utformas utifrån individens behov.


Vad kurserna kan innehålla.....

Stress påverkar hela människan. Den är fysiskt och mentalt påfrestande

 • Kroppen reagerar med ökade spänningar. Muskelvärk, huvudvärk och sömnsvårigheter är några av de problem som kan uppstå på grund av dessa spänningar.
 • Tankeverksamheten påverkas. Du kan få koncentrationssvårigheter, sämre minne och svårt att koppla av.
 • Känslomässigt kan du reagera med humörsvängningar, ilska, irritation, rädsla och oro.

På kursen får du kunskap om:

 • stressens påverkan på kroppen
 • dina stressignaler
 • hur du själv kan påverka och minska stressens inverkan

Träning av andning, avspänning och ett lugnare förhållningssätt lär dig:

 • en enkel metod som ger kroppen möjlighet till vila, återhämtning och läkning
 • hur du använder muskelkraften energisparande
 • tankens inverkan på välbefinnandet
 • hur du mentalt hanterar stress

Regelbunden avspänningsträning ger:

 • mer energi och bättre ork
 • bättre förmåga att hantera stress
 • jämnare och gladare humör
 • bättre koncentrationsförmåga
 • ökad trygghet och inre lugn
 • starkare immunförsvar
 • ökad självkännedom

KUNSKAP OCH INSIKT 
VISAR VÄGEN MOT TILLFRISKNANDE

xhtml    css