HÄLSOSAMVERKSAMHETEN IN ENGLISH www.swedishhealth.se

Kontakt

Gun Bjelkelövs arbete inom kommun och landsting samt egen verksamhet har lett till många års erfarenheter av människors ohälsa. Detta ligger nu till grund för hälsoarbete bestående av förebyggande insatser, föreläsningar samt undervisningsmaterial.

Genom sitt innovativa arbetssätt, har hon utarbetat och förbättrat arbetsrutiner, som minskat sjukkostnader och ökat hälsotalen.

Gun Lindström

Hälsosamverksamheten
Ortala Bruk 7952
760 40 Väddö

tel 0176-22 50 05
mobil 070-30 70 188
info@swedishhealth.se

BOKA TID
för genomgång av
metoden som
tydliggör
individens och
arbetsgruppens
behov

 

 


Gun Bjelkelöv
leg sjukgymnast stresspedagog fibrokonsult
föreläsare

xhtml    css