HÄLSOSAMVERKSAMHETEN IN ENGLISH www.swedishhealth.se

Vad innebär Hälso-Inventering?

Hälso-Inventering innebär att läsa av personalens hälsostatus och synliggöra symtom. En enkel enkät kompletterad med en Hälsofigur är verktyget som ger dig den möjligheten.

Begynnande besvär som snabbt identifieras och åtgärdas minskar kostnaderna för sjukfrånvaron.

Bild på den onda cirkeln och hur den kan brytas.

När Hälso-Inventeringen integrerats i verksamheten är grunden lagd för kontinuerligt hälsoarbete.

FÖREBYGGANDE INSATSER GER MINSKADE
KOSTNADER

xhtml    css