HÄLSOSAMVERKSAMHETEN IN ENGLISH www.swedishhealth.se

Metoden Hälso-Inventering

Hälso-Inventeringen består av

 • En enkel enkät med Hälsofigur

Så här går det till

 • Den anställda fyller i sina uppgifter i enkäten och figuren
 • Uppgifterna ligger sedan till grund för utarbetande av åtgärdsförslag
 • Åtgärdsförslagen presenteras för och godkänns av personalansvarig
 • Den anställda slussas till träning, behandling, stresshantering mm, allt efter behov
 • Uppföljning av resultat

Det här ingår

 • För dokumentation och uppföljning ingår en samlingspärm
 • Pärmens innehåll är ett utmärkt hjälpmedel vid kontinuerligt hälsoarbete och rehab-samtal

Vinst

 • Problem åtgärdas snabbt
 • Minskade sjukkostnader
 • Friskare personal
 • Ett samlat grepp om personalhälsan

Hälso-Inventeringen
som leder till
Hälso-Investering
 

xhtml    css