HÄLSOSAMVERKSAMHETEN IN ENGLISH www.swedishhealth.se

Några röster...

"Jag trodde inte att det var så illa ställt med mig. När jag fyllde i figuren och frågorna insåg jag att jag behövde hjälp."

Kvinna med fibromyalgi

"Tack vare enkäten kunde jag se att behandlingarna hjälpt. Jag hade glömt hur ont och besvärligt det var när vi började."

Man som inte tyckte behandlingarna hjälpt

"Först när jag fyllde i figuren var jag tvungen inse att jag hade väldigt ont. Jag kunde inte längre blunda för problemen."

Kvinna med långvariga smärtproblem

"Hälsofiguren och frågorna har fått mig att stanna upp och lärt mig mycket om hur jag faktiskt känner det."

Man med stressrelaterade problem

NÅGRA RÖSTER
från de som använt Hälsofiguren

xhtml    css