HÄLSOSAMVERKSAMHETEN IN ENGLISH www.swedishhealth.se

Kurs i användning av Hälsofiguren

Vad har du för nytta av Hälsofiguren?

Du får

 • en tydlig bild och förståelse för kundens hälsosituation
 • underlag för dokumentation av förbättringar som sker
 • en helhetsbild av kundens fysiska tillstånd
 • en objektiv bild av kundens subjektiva symtom
 • möjlighet att snabbt ringa in problemen

På kursen får du lära dig

 • hur Hälsofiguren på ett tidigt stadium avslöjar mindre besvär som utan åtgärd kan skapa stora problem
 • att särskilja olika symtom som fibromyalgi, belastningsproblem, stressrelaterade problem, mm

Kursen består av två steg samt uppföljning

Steg 1

 • Du lär dig grunderna i användning av Hälsofiguren
 • Du tränar att tyda olika smärttillstånd och besvär med hjälp av Hälsofiguren
 • Hur du kan få nyttan av att tillämpa metoden i din verksamhet
 • Du får en arbetspärm med material så du kan börja praktisera arbetssättet

Steg 2

 • Vi tar upp synpunkter, erfarenheter och eventuella problem i samband med att du använt metoden.
 • Fördjupning och fler praktiska exempel
 • Stress - avspänningstest, behandlingstips, praktiska övningar, vikten av återhämtning mm
 • Tips om egenvård (tex "falsk ischias") som kan förhindra "onödiga" sjukskrivningar.
 • CD med mallar för dokumentation, statistik mm

Uppföljning

Efter ett års tillämpning av metoden görs en uppföljning. Du berättar hur du tolkat tio Hälsofigurer från den egna verksamheten. Vilka behandlingar och råd har du gett utifrån din tolkning? Vid uppföljningen går vi igenom hur du får största möjliga nytta av konceptet utifrån just ditt arbetssätt.

Diplom delas ut efter uppföljningen

HELDAGSKURSER

KURSINTYG
efter
STEG 1 & 2

DIPLOM
efter uppföljning

xhtml    css