HÄLSOSAMVERKSAMHETEN IN ENGLISH www.swedishhealth.se

EN HÄLSO-INVENTERING
KAN HJÄLPA PERSONALANSVARIG
MED LÅNGSIKTIGT HÄLSOARBETE

En enkel enkät
kompletterad med
en Hälsofigur är allt
som behövs för att hålla
dig informerad om
personalens
hälsa

HAR DU PERSONAL
som mår bra och kommer till jobbet?

VILL DU
minska sjukfrånvaron och slippa vikarier?

HÄLSO- INVENTERINGEN
tydliggör problem som snabbt åtgärdas och hälsan återställs

 

 

xhtml    css