HÄLSOSAMVERKSAMHETEN IN ENGLISH www.swedishhealth.se

Curriculum vitae

Gun Bjelkelöv

2007-2008 Startar "Fibroskolan"

Undervisning av patienter med fibromyalgi. Instruktioner till självträning, mental träning mm. Erfarenheterna, från denna skola, samlas i en CD med specialinstruktioner för fibromyalgi,långvarig smärta och stressrelaterade problem.

2006 - Sammanställs ett livs yrkeserfarenhet i konceptet "HÄLSO-INVENTERING"

En arbetsmodell för företag & organisationer, kurser för massörer, konsultationer och stresshantering.

2000-2006 - Ansvarig för kommunalt hälsoprojekt

Syftet var att hjälpa till att minska sjukskrivningarna. Ur tidigare erfarenheter sammanställdes åtgärdsförslag som visade sig ge goda resultat. Huvudtanken var att delegera ansvaret för sin hälsa till den enskilda individen som fick stöd och hjälp i form av behandlingar, samtal mm allt efter behov.

1994/95 - Åter kontakt med helhetstänkandet

Stefan Göthager, anställd massör i ett FIBROPROJEKT i landstingsregi visar betydelsen av helhetstänkande för framgångsrik behandling av fibromyalgi.
I hans kurs i fibromassage ingår min föreläsning "ATT MÖTA, BEMÖTA OCH BERÖRA PATIENTER MED FIBROMYALG".

Vårt samarbete har också resulterat i utformandet av FIBROHANDBOKEN

1975 - Legitimerad sjukgymnast

Vill arbeta med hela människan för ett verkligt tillfrisknande

1961 - Helhetstänkande och bemötande

Reser till Tyskland och lär mig massage, avspänning, andningsträning, närvaro vid behandlingar och näringens betydelse. Jag lär mig vikten av ett helhetsperspektiv när det gäller individens hälsa.

SMÅ INSATSER
som ger
STOR UTDELNING

KONTAKTA MIG FÖR 
 att utarbeta 
DIN STRATEGI 

 

xhtml    css