HÄLSOSAMVERKSAMHETEN IN ENGLISH www.swedishhealth.se

Bemötande vid fibromyalgi

Att möta, bemöta och beröra patienter med fibromyalgi

Föreläsningen ges i samband med kurser i fibromassage.

De som arbetar med fibromyalgi vet att detta är ett tillstånd som anses "svårbehandlat". Du möter en mycket ömtålig varelse som kan vara såväl fysiskt, mentalt som känslomässigt utmattad.

Några puntker som tas upp på föreläsningen

  • Hur du skapar ett verkligt möte
  • Huden "tål inte" beröring - vad gör du då?
  • Råd och uppmuntran du kan ge

LUGN skapar trygghet

TRYGGHET skapar tillit

TILLIT är grunden för en läkande atmosfär

xhtml    css