HÄLSOSAMVERKSAMHETEN IN ENGLISH www.swedishhealth.se

Vad är stress?

Några punkter som tas upp på föreläsningen

  • Hur stress påverkar kroppen
  • Kan man avläsa stressignaler på ett tidigt stadium?
  • Hur kan jag minska min stress?
  • Den viktiga återhämtningen

KUNSKAP ÄR
första steget mot förändring

VILL DU HITTA
"verktyg" att hantera din stress?

ÅTERHÄMTNING
varför är den så viktig?

xhtml    css