HÄLSOSAMVERKSAMHETEN IN ENGLISH www.swedishhealth.se

Varför starta en Fibroskola?

En skola är till för att förmedla kunskap. Jag vill dela med mig av den kunskap jag samlat under mitt mångåriga arbete med hälsa. De senaste 15 åren har jag speciellt ägnat åt fibromyalgi och stresshantering. Jag har sett hur fibromyalgi blivit ett växande problem medan möjligheter till rådgivning och behandling ofta varit begränsade.

Fibroskolan är ett initiativ för att du, som besväras av fibromyalgi, ska få kunskap om vad du kan göra för att öka ditt välbefinnande. Syftet är att lära dig hantera din kropp på ett skonsamt sätt, få kunskap om näringens betydelse, lära dig avspänning, stärka dig mentalt mm. Du får specifika "redskap" som hjälper dig i just din livssituation.

Genom att medvetet använda kroppen mer skonsamt kan dina besvär mildras och din återhämtning förbättras. Det sker när du blir medveten om kroppens signaler och lär dig bryta invanda mönster

VILL DU FÅ KUNSKAP
och möjlighet till rådgivning?

VILL DU LÄRA DIG
använda kroppen skonsamt?

VILL DU
ta del av andras erfarenheter?

xhtml    css