HÄLSOSAMVERKSAMHETEN IN ENGLISH www.swedishhealth.se

Anhörigträffar

Inte bara den med fibromyalgi har problem. Även anhöriga påverkas. Därför träffas vi i mindre grupper för att även belysa de anhörigas situation. Vi delar erfarenheter och strategier hur man kan handskas med vardagen på ett bättre sätt.

ÄR DU ANHÖRIG
och har frågor om fibromyalgi?

VILL DU VETA
vad du som anhörig kan göra?

NÄR VI TRÄFFAS
pratar vi om din situation.

xhtml    css